In Stock

Bộ tool kit hay công cụ dụng cụ được thiết kế cho nhân công trong mảng cáp quang giúp việc thao tác nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Sản phẩm được tùy biến theo nhu cầu sử dụng .

Mô tả

Bộ tool kit hay công cụ dụng cụ được thiết kế cho nhân công trong mảng cáp quang giúp việc thao tác nhanh chóng và tiết kiệm thời gian. Sản phẩm được tùy biến theo nhu cầu sử dụng .

Bộ dụng cụ thi công mạng cáp quang

VK-0710

Bộ dụng cụ bấm đầu cáp quangVK-0713